Qardio MD VSI zdalny monitor parametrów życiowych

Karina Barłowska

ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD PACJENTAMI CHRONICZNIE CHORYMI

Inteligentna nowoczesna alternatywa dla nieporęcznych monitorów Holtera z analizą danych w czasie rzeczywistym z dodatkowym śledzeniem temperatury, pulsu, respiracji.

Qardio MD umożliwia bezpieczne zdalne monitorowanie u pacjentów z COVID-19 z łagodnymi objawami lub bez objawów

Nowe rozwiązanie do zdalnego monitorowania parametrów życiowych w celu identyfikacji infekcji, w tym COVID-19

Qardio wprowadza na światowe rynki nowe rozwiązanie do zdalnego monitorowania parametrów życiowych w celu identyfikacji infekcji, w tym COVID-19. Rozwiązanie jest teraz dostępne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie (i wkrótce w innych krajach UE). To oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie rejestruje parametry życiowe zgłaszane przez ambulatoryjne rozwiązanie EKG QardioCore. Oprócz EKG, QardioCore stale monitoruje częstotliwość oddechu i temperaturę oraz puls.
Złożona ocena zmian tych kluczowych wartości może być wczesnym wskaźnikiem infekcji.

Algorytm wykrywa infekcje przedobjawowe

Algorytm AI może wykryć infekcje przedobjawowe, aby umożliwić wczesną interwencję, zanim rozwinie się infekcja wtórna. Oznacza to, że niektórzy pacjenci o najwyższym ryzyku - pacjenci z chorobami serca lub innymi chorobami przewlekłymi - mogą pozostać w domu pod stałą opieką.

Zdalne monitorowanie pacjenta i wczesne wykrywanie infekcji, w tym COVID-19.
Osoby ze znanymi problemami zdrowotnymi mogą teraz zdalnie monitorować swoje funkcje życiowe za pomocą QardioMD + VSI, aby na wczesnym etapie rozpoznano pogorszenie ich stanu. Nasi klinicyści ze zdalnego zespołu Qardio monitorują indeks Visensia i badają pacjentów, zanim staną się krytycznie chorzy.

Pacjenci pozostają w domu i są monitorowani zdalnie. To chroni i zmniejsza obciążenie systemu opieki zdrowotnej oraz zmniejsza potencjalne rozprzestrzenianie się infekcji.
Pacjent korzysta również z ciągłej rejestracji danych EKG z 3 odprowadzeń dostarczanych przez urządzenie QardioCore, które ostrzegają lekarzy zdalnie i w czasie rzeczywistym o zaburzeniach rytmu serca.

Qardio korzysta z Visensia Index firmy OBS Medical, która pomaga identyfikować pacjentów zagrożonych znacznym pogorszeniem. Indeks jest już używany w Stanach Zjednoczonych i UE. Indeks ryzyka pacjenta jest generowany automatycznie na podstawie zaledwie trzech parametrów życiowych i indywidualnie dostosowywany dla każdej osoby, biorąc pod uwagę podstawowe warunki, takie jak zaburzenia rytmu serca.

Zarówno urządzenie pomiarowe QardioCore EKG, jak i powiązana platforma QardioMD dla lekarzy i szpitali są dostępne w sklepie Mindtecstore. Korzystne warunki są dostępne dla profesjonalnych użytkowników

Zapewnij lepszą opiekę i zwiększ efektywność