Medica 91 dla WOŚP

Karina Barłowska

Nasza firma ma dla WOŚP system.

My nie chcemy sprzedać orkiestrze urządzenia. Naszym celem jest system do zautomatyzowanej diagnozy stanu ucha u dzieci. Diagnoza jest wyświetlana na telefonie lekarza / medyka.

Diagnozowanie

Stwierdzono, że grupa siedmiu pracowników ochrony zdrowia, przy minimalnym przeszkoleniu, może co godzinę testować wideootoskopem 100 dzieci!

100 wideooskopami na smarfon w ciągu roku można będzie zdobyć ćwierć miliona obrazowań zdrowych i niezdrowych kanałów słuchowych z błoną bębenkową. Prof. Katarzyna Kolasa (Uniwersytet Koźmińskiego) chętnie udostępni studentom te obrazy w celu pracowania systemu AI.

Sztuczna inteligencja i otolaryngologia przeszły długą drogę w ciągu ostatnich kilku lat.

W świecie audiologii i laryngologii widzimy wprowadzenie sztucznej inteligencji w obszarze projektowania wideootoskopów.

Odnotowano zastosowanie AI w dokładnej klasyfikacji zapalenia ucha środkowego i innych schorzeń.

Ten zautomatyzowany system diagnostyki zapalenia ucha środkowego oparty na smartfonie i chmurze został dodatkowo ulepszony poprzez dodanie sieci neuronowej używanej do klasyfikacji cech kanału słuchowego i błony bębenkowej.

Przetwarzanie może automatycznie klasyfikować obrazy otoskopowe z dokładnością do 87%, a nawet więcej dzięki wysokiej rozdzielczości smartfonów dzisiaj.

Podsumowanie i przyszła praca

Choroby laryngologiczne wpływają na codzienne życie pacjentów, cierpią zarówno dorośli, jak i dzieci. Niektóre choroby mają poważny wpływ na rozwój dzieci, schorzenia mogą powodować trudności w rozwoju mowy i postępach wśród dzieci.

Sztuczna inteligencja i otolaryngologia mogą pomóc ratować życie i poprawić ogólną opiekę nad dzieckiem pacjentem. AI będzie świetną technologią wspomagającą dla lekarzy zwłaszcza laryngologów.